Welkom

Beste bezoeker

 

Van harte welkom op de website van het Advocatenkantoor Alex Lemmens ! Via deze weg wil ik u graag mijn kantoor voorstellen. U vindt er wat meer achtergrond over wie ik ben en hoe het Advocatenkantoor Alex Lemmens te werk gaat.

De homepage geeft een overzicht van de verschillende thema’s zodat u meteen naar het onderwerp kan gaan dat u interesseert. Naast de basisinformatie, vindt u ook een aantal handige weetjes en veelgestelde vragen. Vindt u toch niet wat u zoekt, contacteer me via één van de mogelijkheden op de contactpagina.

Heeft u een leuke suggestie of een idee om deze website te optimaliseren ? Mijn kantoor staat open voor nieuwe ideeën, dus aarzel niet en stuur een mail naar alex.lemmens@alexlemmens.be .

Ik wens u veel leesplezier. Wenst u meer te weten ? U bent altijd welkom ! 

 

Met vriendelijke groeten

 

Alex Lemmens

Recente blog

  • 1
  • 2

05 Dec 2014

vennootschapsnaam en handelsnaam: juridisch o…

“… Inzake het gebruik van de naam “Q.O.”, uit hoofde waarvan verweerster de veroordeling vordert van eise...

01 Dec 2014

(On-) rechtmatige afwerving cliënteel

  (On-) rechtmatige afwerving van cliënteel "... Uitgangspunt is dat het afwerven van cliënteel niet on...

28 Nov 2014

Nieuwe definitie "occasionele arbeid…

Manuele huishoudelijke activiteiten: vanaf 1 oktober 2014 steeds aan RSZ onderhevig Vanaf 1 oktober 2014...

27 Nov 2014

Wijziging bevoegdheden Vrederechter en Rechtb…

Vrederechter niet meer bevoegd inzake ondernemingen De wet van 26 maart 2014 en de wet van 30 juli 2013...

20 May 2014

Nieuws

Het is onmogelijk een up-to-date overzicht te geven van alle nieuwigheden of evoluties in het gerechtelij...

FAQ

Wat is vruchtgebruik en blote eigendom ? Wat is de waarde van het vruchtgebruik voor de berekening van successierechten?

Het eigendomsrecht kan opgedeeld worden in vruchtgebruik en blote eigendom. Deze beide rechten komen meestal toe aan één en dezelfde persoon met name de eigenaar of de “volle eigenaar” van het goed. Een eigendom kan opgesplitst worden in vruchtgebruik en blote eigendom. Dit kan gebeuren krachtens de Wet (bijvoorbeeld na overlijden wanneer de overledene een echtgenoot en kinder(eren) achterlaat) of vrijwillig (bijvoorbeeld bij de aankoop van een woning kan het vruchtgebruik ervan worden toegekend aan één persoon en de blote eigendom aan een andere).

De “vruchtgebruiker” heeft het genot van het goed (bijvoorbeeld bij een huurwoning mag de vruchtgebruiker de huuropbrengst innen): het vruchtgebruik is met andere woorden het recht op het genot te hebben van een eigendom van iemand anders, met de plicht die als een goed huisvader te gebruiken. De vruchtgebruiker en de “blote eigenaar” zijn dus geen mede-eigenaars. Hun rechten zijn verschillend maar complementair.

De precieze rechten van vruchtgebruiker en blote eigenaar worden in het burgerlijk wetboek beschreven. Bij vrijwillig vruchtgebruik kunnen partijen evenwel in samenspraak de rechten en plichten bepalen.

De waarde van het vruchtgebruik wordt bepaald op grond van de leeftijd van de vruchtgebruiker en sterftetabellen en wordt meestal uitgedrukt in een percentage van de verkoopwaarde van de volle eigendom. Hoe ouder de vruchtgebruiker hoe minder het vruchtgebruik waard is. De fiscus hanteert voor de berekening van de successierechten een eigen tabel.

Het Advocatenkantoor Alex Lemmens kan terugbuigen op een zeer ruime, jarenlange expertise in de verschillende onderdelen van het zaken- en goederenrecht. Bij vragen of geschillen is iedere particulier, handelaar of professional welkom voor een grondige analyse, juridisch advies en effectieve juridische bijstandneem vrijblijvend contact op het nummer 0495 22 82 67 of mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Betaalt de verliezende partij de advocaat van de winnende partij?

Indien men een zaak wint dan zal de verliezende partij een vergoeding moeten betalen, de zogenaamde rechtsplegingvergoeding. Dit is de vergoeding die de winnende partij krijgt voor de kosten die hij heeft moeten maken voor de advocaat. Deze vergoeding is een forfaitaire vergoeding die begroot wordt op basis van de waarde van de vordering. Deze vergoedingen zijn wettelijk bepaald. Hoe hoger de waarde van de zaak, hoe hoger de vergoeding. Een succesvolle invordering van € 2 000,00 zal bijvoorbeeld een basisvergoeding van om en bij 440 euro opleveren ongeacht de duur en de ingewikkeldheid van de procedure. Voor niet in geld waardeerbare zaken (bijvoorbeeld in familierecht) wordt een vast bedrag toegekend eveneens ongeacht de duur en de ingewikkeldheid van de procedure. Het is dus niet zo dat de verliezende partij de advocaat van de winnende partij zal betalen. Hij is enkel gehouden tot het betalen van een wettelijke forfaitaire vergoeding die veelal slechts gedeeltelijk de totale staat van kosten en erelonen van de advocaat dekt.

Wat is het verschil tussen verkrachting en aanranding?

De strafwet geeft geen strikte omschrijving van aanranding en het is dus aan de strafrechter om over de feiten te oordelen. Algemeen kan gesteld worden dat seksueel getinte handelingen opdringen of afdwingen, met lichamelijk contact, strafbaar is als ‘aanranding van de eerbaarheid’. Seksueel contact met jongeren min-16 jaar wordt door de strafwet gelijkgesteld met aanranding zelfs als er sprake is van instemming. De strafwet maakt een onderscheid tussen aanranding met en zonder geweld. De leeftijd van het slachtoffer vormt een verzwarende omstandigheid.

In tegenstelling tot aanranding wordt verkrachting door de strafwet wèl zeer precies omschreven als “elke vorm van seksuele penetratie van welke aard en met welk middel ook, gepleegd op een persoon die daar niet in toestemt”. Penetratie kan omschreven worden als “elke vorm van binnendringen in het lichaam (lichaamsopening zoals vagina, mond, aars) met om het even welk voorwerp of lichaamsdeel”. Seksueel contact met een min-14-jarige wordt door de wet altijd gelijkgesteld met verkrachting, zelfs als de jongere ermee toestemt. Orale seks, anale seks, iemand penetreren met een dildo, zelfs een tongzoen, kan door de rechtbank als verkrachting worden beschouwd.

Verkrachting wordt zwaarder bestraft dan aanranding. Aanranding kan bestraft worden met een gevangenisstraf van 6 maanden tot 5 jaar. De rechter kan naargelang bewezen verzwarende omstandigheden (geweld, leeftijd) nog een hogere straf opleggen. Verkrachting wordt bestraft met een gevangenisstraf van 5 tot 10 jaar. Wanneer er verzwarende omstandigheden zijn kan de straf oplopen tot 20 of zelfs 30 jaar. Bijvoorbeeld wanneer een verkrachting de dood van het slachtoffer tot gevolg heeft. Of wanneer de feiten gepleegd zijn op jonge kinderen of op mensen met een beperking.

Heb ik het recht om met behoud van loon van het werk afwezig te zijn om een nieuwe job te zoeken?

Neen tenzij natuurlijk uw werkgever akkoord zou gaan of indien u gebruik maakt van uw normaal wettelijk verlof. De enige wettelijke uitzondering is het zogenaamde sollicitatieverlof wanneer u ontslag kreeg of zelf ontslag genomen heeft. De Wet Eenheidsstatuut die sinds 01 januari 2014 in werking is getreden, heeft de regels van sollicitatieverlof bijgestuurd. Het sollicitatieverlof  behelst enkel het recht dat tijdens de loop van de opzeggingstermijn de werknemer afwezig mag zijn met behoud van loon om ander werk te zoeken. De duur van het sollicitatieverlof is beperkt en varieert naargelang voltijdse dan wel deeltijdse tewerkstelling en het tijdstip tijdens de opzeggingstermijn waarin men wenst te solliciteren.

Mag de bank de rekening blokkeren bij overlijden?

Een omstandige uitleg over deze FAQ is terug te vinden op: http://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/overlijden/deblokkeren_van_bankrekeningen/